Produktserien med Coral og Nomad leveres også som entré – og tørkematter, såkalt løse installasjoner. Vi leverer også røde løpere til bl.a. Forsvaret, hoteller, kinoer, kjøpesentra og messehaller.

Mattene reduserer tilførsel av smuss, søle, grus, sand, snø o.l. særdeles effektivt og bidrar til kostnadsbesparelser innenfor rengjøring og vedlikehold. Gjersøe & Partnere AS hjelper deg med løsninger som best ivaretar kombinasjonen bruks- og kostnadseffektivitet, i tillegg til ønsket design og estetikk.

Bruk flere informasjonsflater til å formidle informasjon / budskap! Vi leverer løsninger innen RTB (rent tørt bygg / sonematter) og Covid 19 info.matter

Be gjerne om referanser.

Ta kontakt med Jens  9204 1335 eller Peter  9178 8303) for prosjektvurdering og pristilbud.